XXIV.-Resultados de Auditorías Realizadas.
  XXIV.a.-Resultado de auditorias realizadas
   
Tipo Dependencia Año Titulo Tamaño
Control intero 2023 XXIV. Resultados de Auditorías Realizadas 2023 18.48 KB
Control intero 2017 XXIV. Resultados de Auditorías Realizadas 2022 19.88 KB
Comisario 2017 XXIV. Resultados de Auditorías Realizadas 2020 19.72 KB
Control intero 2017 XXIV. Resultados de Auditorías Realizadas 2021 15.89 KB